GENERIEK MAAR OP MAAT

Onze applicaties zijn generiek, d.w.z. dat ze de juiste processen in de verhuur ondersteunen. Ze zijn in de theorie én in de praktijk met onze klanten ontwikkeld en dus robuust. We gaan niet voor afzonderlijk klanten aan de software sleutelen. Tenzij iemand met een heel goed idee komt, maar dan geldt de verbetering meteen voor al onze klanten. We stellen de applicatie wél geheel op maat voor u in. U krijgt een maatpak dat niet knelt. Onze klanten zijn heel tevreden: ze leveren meer waarde aan hún klanten tegen lagere kosten.
Met de informatie hieronder krijgt u wat meer zicht op ons.

UW INVESTERING

U investeert tijd voor overleg met ons. Hoe kunt u uw gasten meer waarde geven dan ze verwachten of bij uw concurrenten krijgen? Welke processen kunnen anders of beter? Hoe presenteert u uw expertise en producten beter? Uw beleid staat op de agenda. Wij brengen onze eigen kennis en ervaring in – en uiteraard ons systeem.

Daarna kunnen wij het systeem op maat instellen en het beleid optimaal ondersteunen. Meestal komen er tijdens dit traject nog wel wat goede ideeën naar voren. En dan: klaar voor de start!

De "motor" is nu klaar. Maar dan beginnen onze diensten pas! Uw service aan uw gasten moet meteen van hoog niveau zijn en zo mogelijk nog beter worden. Wij helpen u meteen als er een probleem is (gebeurt zelden) en wij werken gestaag verder aan het systeem, mét onze klanten. Wij verkopen het dan ook niet, u abonneert zich erop. Het jaarlijks abonnementsbedrag is niet vast. Het hangt af van welk deel voor u interessant is (het kan alleen het online boeken zijn, of het hele systeem, inclusief of exclusief de financiële administratie) en van de waarde die wij toevoegen en blijven toevoegen. Zodra wij weten wat u nodig hebt doen wij u een aanbod. Er is ook nog een eenmalig bedrag voor de installatie (conversie gegevens, het inbrengen van de huurobjecten en de extra’s, de opmaak van uw contracten en berichten, enz.). Dat bedrag varieert uiteraard met de hoeveelheid werk.
U kunt trouwens het abonnement per direct opzeggen; wij zorgen dan voor de conversie van de gegevens naar uw nieuwe systeem.

KAN UW INVESTERING WEL UIT?

Onze insteek is bedrijfskundig en wij denken in begrippen als Toegevoegde Waarde voor klanten, Transactiekosten en Optimale bedrijfsprocessen. Daarom merken we snel of u een investering terug zult verdienen (in meer en tevredener klanten, in tijd en geld, maar ook in meer ondernemersvrijheid). Zo niet, dan is het beter te stoppen. Onze insteek is dus niet automatisering, al is dat wél wat we doen.

Onze bijdrage is optimaal bij recreatiebedrijven die zeer klantgericht zijn en op eigen kracht vertrouwen. Die niet te sterk op derden willen leunen. Ze zien ons niet als kosten maar als investeringen in de toekomst. Dat kunnen ook best kleine bedrijven zijn, mits boven een zekere ondergrens.

KUNNEN WIJ EEN TRADITIONEEL BOEKINGSSYSTEEM VERVANGEN?

Veel recreatiebedrijven zijn door traditionele aanbieders door en door geautomatiseerd, ook op plaatsen waar dat niet veel zin heeft. Dat komt omdat, anders dan bij ons, automatisering het doel is. De oorzaak daarvan is dat men nog, zoals in de jaren ‘80, vanuit de boekhouding denkt en ontwikkelt met de factuur als kern van het systeem. Van achteren naar voren dus, terwijl de boekhouding juist het sluitstuk hoort te zijn. Ons systeem werkt van voren naar achteren, met de klant als kern. Daarom is het elegant en flexibel in plaats van star en complex.

Zolang ook de ondernemer denkt dat automatisering het doel is, blijft hij afhankelijk. Hij durft niet over te stappen en vreest voor chaos. Ook omdat de bestaande automatisering erg zichtbaar is – als automatiseerder moet je immers de technische functies goed laten zien (wat kan er allemaal). Vandaar ook nieuwe versies, apps, modules, koppelingen, functies en licenties. Dat ziet er indrukwekkend uit, maar ... Bij ons staan de processen centraal en wij zitten dus een niveau hoger. De processen lopen soepel door in één organisch geheel. De functies daarachter zijn zo onzichtbaar mogelijk. Het gaat om het gebruik ervan.

Hebt u problemen met uw huidige systeem? Om de oorzaken vast te stellen is het nodig uw huidige denkkader te verlaten. Anders maakt u opnieuw dezelfde fouten. Einstein: “Problems cannot be solved with the same mindset that created them”. Einstein is helaas al dood. Praat daarom eens met ons...

KOPPELINGEN, BOEKINGSPLATFORMS, UITBESTEDEN, ROOMPOTTEN ENZ.

Waar andere leveranciers juichen dat ze overal mee kunnen koppelen, zetten wij vraagtekens (wij kunnen het natuurlijk wel, het is geen kunst). Tweezijdige koppelingen betekenen vaak het opgeven van autonomie en eigen kracht ten bate van derden (accountants, Booking.com). De klantkwaliteit wordt er meestal ook niet beter van. Wij richten ons liever op bedrijven die daarzonder kunnen of er spaarzaam mee omgaan of proberen hun afhankelijkheid te verminderen (die zijn er!). We zien dat de meeste van onze klanten een hoge retentie hebben en die, ook met hulp van TransPontes, willen behouden en uitbreiden. Ze zijn behoedzaam wat betreft boekingsplatforms, SEO, nieuwe snufjes enz.

We zijn wél voor (eenzijdige) koppelingen met programma’s die heel goed zijn op naastliggende terreinen. Bijvoorbeeld Mailchimp of Klantenvertellen of Keyplan. Wij gaan hen niet nadoen, want dan kunnen we veel maar niets goed. Wij spugen onze data uit en zij doen daar heel nuttige dingen mee. Wij houden ons bij ónze leest: het boekingstraject in brede zin.

Maakt u als zelfstandig bedrijf deel uit van een groter geheel? Vaak is dat vast wel verstandig, maar we weten dat er ook verhuurders/VvE’s zijn die daarvan balen en eruit willen. Ze hebben naar hun gevoel hun zelfstandigheid en individuele uitstraling en eigen wensen opgegeven en raken de greep op hun klanten en processen kwijt. Soms gaat zo’n park er gewoon steeds op achteruit. Maar wat is het alternatief? Ook hier geldt: als ze hun denkkader en zienswijze niet veranderen blijven ze in afhankelijkheid hangen. Praat dus eens met ons. U ziet dan vast scherper.

Bel of mail ons en geef uzelf de kans anders naar uw werkelijkheid te kijken. En denk nog even aan ons aanbod!